Broj besplatnih ulaznica je ograničen na 100 i osvaja se po redoslijedu prijava. Ulaznice vrijede za korištenje sadržaja vodenog parka u petak 5.4.2019. u vremenu od 9:00-21:00.

Prijava Vodeni park Aquae Vivae